About Us

     

University Leadership

Chair of the
University
Council

  


 

 Linghu Rongfeng

 

President

   

Zhang Sijie

Vice Chair

 


  Tang YuhuaVice
President

Li Lin  

 

Xiang Xianli


 

Yang Youchang 

 

Guo Yonghong

 

Zhu Jie

 

 

 

Zhao Jun

 


 

 Copyright @ 2022 GUES All Right Reserved   黔ICP备14006958号- 1

Address: College Road, Bijie City, Guizhou Province Zip Code: 551700Tel:(0857)8330068